ดอกเบี้ยต่ำ

บริษัท ณรงค์กิจ รวมทุน 2013 จำกัด

บริษัทคิดดอกเบี้ยแบบต้นลดดอกลด ทุกเดือนที่ลูกค้ามีการชำระคืนเงินต้นดอกเบี้ยจะมีการคำนวนใหม่ตามต้นเงินที่ลดลง

ทางบริษัทคิดดอกเบี้ยขั้นต่ำ 3 เดือนกรณีที่ลูกค้าต้องการปิดบัญชีก่อนกำหนด ถ้าเกิน 3 เดือนไปแล้วบริษัทจะคิดดอกเบี้ยจนถึงวันที่ปิดบัญชีเท่านั้นและไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม
 
ยอดกู้ (บาท) อัตราดอกเบี้ย
ต่ำกว่า 1,000,000 14.99%
มากกว่า 1,000,000 12.00%
*เงื่อนใขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด