ฟรีค่าประเมิน

บริษัท ณรงค์กิจ รวมทุน 2013 จำกัด

บริษัทไม่คิดค่าบริการในการประเมินหลักประกัน และไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดจำนองที่ลูกค้าต้องชำระให้กับกรมที่ดินเท่านั้น